Privacybeleid


1. WIE ZIJN WIJ?

Eigenaar van de site: Madame Roggeman Nathalie / Laurence Florimont

Ons website-adres: https://www.uutvercoren.be

Aanbieder en sitebeheerder: Laurence Florimont – cw.procontact@gmail.com

Functionaris voor gegevensbescherming (lopend): Uutvercoren – Laurence Florimont

Aanbieder: Uutvercoren – Laurence Florimont

Maatschappelijke zetel: N ° Siret 0735326613 – Sint-Martensplein, 6 – 9600 Ronse

1. GEBRUIK VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

ARTIKEL 1 – Verzamelde persoonlijke informatie

Voor een goede ontwikkeling van onze website maken wij gebruik van het WordPress.org beheerplatform. WordPress verzamelt geen persoonlijke gegevens over bezoekers, en verzamelt alleen gegevens die verschijnen in het scherm « Uw profiel » van geregistreerde gebruikers. Sommige van onze extensies kunnen echter persoonlijke gegevens verzamelen.

Persoonlijke gegevens worden niet gecreëerd door interacties met onze site. Ze worden gegenereerd door een technisch proces zoals een contactformulier, opmerkingen, cookies of de integratie van diensten van derden. Zie onze sectie « Gebruik van cookies »

Wanneer u een reservering maakt op onze site via onze contactformulieren op de verschillende pagina’s van de site, verzamelen we als onderdeel van ons registratieproces de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en adres. E-mail. Deze informatie wordt vastgelegd, opgeslagen en beveiligd op de Google Drive en Google Calendar Cloud Servers van Uutvercoren.

Wanneer u onze site bezoekt, ontvangen we ook automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer, waardoor we meer details over de browser kunnen verkrijgen, zoals geolocatie of besturingssysteem en apparaten die u gebruikt voor statistische doeleinden.

E-mailinformatie (indien beschikbaar): met uw toestemming kunnen we u via nieuwsbrieven e-mails sturen over onze site, nieuwe diensten, nieuwe evenementen, informatie en andere updates. , contactformulier of extensies.

ARTIKEL 2 – Contactformulier en toestemming

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​registratie te voltooien, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens verzamelen en deze alleen voor dat doel gebruiken.

Als we u om een ​​andere reden vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, waar we u de mogelijkheid zullen geven om te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

ARTIKEL 4 – Accommodatie

Onze site wordt gehost op https://www.ovh.nl/be – OVH BV – Hogehilweg 16, 1101 CD AMSTERDAM – KvK-nummer Nederland: H34.317851.0000 – BTW-nummer 8201.23.833.B .01OVH BV is een dochteronderneming van OVH Groupe SAS, ingeschreven in het handelsregister van Lille onder nummer 537407926 en gevestigd te 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

ARTIKEL 5 – Opmerkingen

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die in het reactieformulier zijn ingevoerd, evenals uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste opmerkingen te detecteren.

Een geanonimiseerd kanaal gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u de service gebruikt. De vertrouwelijkheidsclausules van de Gravatar-service zijn hier beschikbaar. Na validatie van je opmerking, zal je profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast je opmerking.

ARTIKEL 6 – Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de website uploadt via contactformulieren, raden we u aan geen afbeeldingen te uploaden die EXIF ​​GPS-coördinaatgegevens bevatten. Bezoekers van onze website kunnen locatiegegevens uit deze afbeeldingen downloaden en extraheren.

ARTIKEL 7 – Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u onze verkoop- en gebruiksvoorwaarden schendt.

Als u, nadat u ons uw toestemming heeft gegeven, van gedachten verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of openbaar maken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door het toestemmingsformulier in te vullen dat u ter beschikking wordt gesteld en / of door contact op te nemen met onze sitebeheerder op: cw.procontact@gmail.com

ARTIKEL 3 – Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

ARTIKEL 8 – Cookies-bestanden

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u aangeboden om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet hoeft in te voeren als u later nog een opmerking plaatst. Deze cookies vervallen na een jaar.

Als u een account heeft en u logt in op deze site, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we een aantal cookies instellen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een login-cookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie is één jaar. Als u « Onthoud mij » aanvinkt, wordt uw verbindingscookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de verbindingscookie verwijderd.

Door een artikel te wijzigen of te publiceren, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft eenvoudig de ID aan van het item dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na een dag.

ARTIKEL 9 – Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen) via Google+, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Mailchimp, verschillende links van sites van derden (waarvan we de betrouwbaarheid en naleving ervan garanderen). gegevensbescherming). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt ​​zich hetzelfde alsof de bezoeker naar die andere site zou gaan.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een verbonden account op hun website hebt.

ARTIKEL 10 – Statistieken en publieksmetingen

We gebruiken Google Analytics met een unieke trackingcode die eigendom is van deze site, Pixel Facebook en Jetpack om ons publiek te meten, voor marketingontwikkelingsstrategiedoeleinden.

ARTIKEL 11 – Gebruik en verzending van uw persoonlijke gegevens

Diensten verleend door derden:

Over het algemeen zullen de externe leveranciers die we gebruiken, uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dat nodig is om de diensten die ze aan ons leveren te kunnen uitvoeren. Onze advertentiebronnen voor Google-services – Facebook Business Enterprise – Mailchimp – en andere afspraakservices (niet-uitputtende lijst en onderhevig aan wijzigingen – het privacybeleid zal regelmatig worden bijgewerkt als zich wijzigingen voordoen). Het privacybeleid, juridische mededelingen, algemene verkoopvoorwaarden, algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van cookies van elk van deze derde partijen zijn op verzoek verkrijgbaar via cw.procontact@gmail.com

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Met betrekking tot deze providers raden we u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe zij met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.

Houd er rekening mee dat sommige leveranciers zich kunnen bevinden of faciliteiten hebben in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Dus als u besluit om door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een externe leverancier nodig zijn, dan kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die aanbieder is gevestigd of die van het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan de informatie van u die werd gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt onder de wetten van de Verenigde Staten. Verenigde Staten, inclusief de Patriot Act.

Zodra u onze site verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van onze website www.uutvercoren.be

Verbindingen

Het kan zijn dat u onze website moet verlaten door op bepaalde links op onze site te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites en raden u aan om hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 12 – Bewaartermijnen voor uw gegevens

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens ervan voor onbepaalde tijd bewaard, afhankelijk van de relatie en artikelen die op onze site worden bewaard. Hierdoor kunnen volgende opmerkingen automatisch worden herkend en goedgekeurd in plaats van ze in de moderatierij te laten staan.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke gegevens die in hun profiel worden vermeld op in clouds buiten de site www.uutvercoren.be. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen, behalve hun gebruikersnaam (ice). Site managers kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken. Er wordt een back-up gemaakt van en opgeslagen op lokale en externe Google Drive Cloud Servers – BackupUdraftPlus – BackWPup en FileZilla van Bewebgo.

ARTIKEL 13 – De rechten die u heeft over uw gegevens

Veiligheid :

Als je een account hebt of reacties hebt achtergelaten op de site, kun je verzoeken om een ​​bestand met alle persoonlijke gegevens die we over je hebben, inclusief de gegevens die je ons hebt verstrekt. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Deze actie wordt 72 uur na uw schriftelijke verzoek aan cw.procontact@gmail.com van kracht (uitgezonderd vacante periodes). U ontvangt dan een e-mail met de deadline voor het ontvangen van uw verzoek. Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die zijn opgeslagen om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

ARTIKEL 14 – Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Reacties van bezoekers kunnen worden geverifieerd met behulp van een geautomatiseerde spamdetectieservice. We gebruiken de Akismet-plug-in om opmerkingen en / of ongewenste berichten uit te filteren die voor dit doel automatisch worden verplaatst en vervolgens verwijderd, voor uw veiligheid en die van ons.

ARTIKEL 15 – Contactgegevens

Voor alle informatie omtrent privacy kunt u uw verzoek richten aan de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: cw.procontact@gmail.com of rechtstreeks via het contactformulier op de site van Beheerder Uutvercoren.

ARTIKEL 16 – Aanvullende veiligheidsinformatie

Ook gebruiken we systemen om alle pogingen om verbinding te maken met het platformbeheer te blokkeren en daarmee te beveiligen tegen brute force en hacking.

ARTIKEL 17 – Hoe beschermen we uw gegevens?

Om gebruikersgegevens te beschermen, gebruiken we technische maatregelen zoals codering en beveiligingsmaatregelen zoals tweefactor-identificatie. We gebruiken menselijke maatregelen bij de oprichting van een team dat is opgeleid in gegevensbescherming.

ARTIKEL 18 – Procedures geïmplementeerd in geval van een datalek

De procedures die worden ingevoerd in het geval van datalekken, zowel potentieel als reëel, zoals interne meldingssystemen, contactmechanismen of eventuele beloningen voor « bugjagers », worden automatisch beheerd door een plug-in die hiervoor is voorzien. effect.

ARTIKEL 19 – Diensten van derden die ons gegevens sturen

Onze website ontvangt gebruikersgegevens van bronnen van derden – waaronder alle advertentiebronnen van Google-services – Facebook Business Entreprise – Pixel Facebook – Google Adwords – Mailchimp – Importeren van klantenlijst – (niet-limitatieve lijst en kan worden gewijzigd – het privacybeleid van www.uutvercoren.be zal regelmatig worden bijgewerkt). Zie hoofdstuk Artikel 11. Vertrouwelijkheidsbeleid ”Gebruik en verzending van uw persoonsgegevens”.

ARTIKEL 20 – Geautomatiseerde marketing- en / of profilering door middel van persoonsgegevens

Zie de sectie « Diensten van derden die ons gegevens sturen » – Artikel 19.

ARTIKEL 21 – Verantwoordelijkheden en intellectueel eigendom

Dit privacybeleid maakt deel uit van de site www.uutvercoren.be. Elke reproductie en overdracht, in welke vorm dan ook, van dit privacybeleid is volledig verboden zonder de schriftelijke toestemming aan cw.procontat@gmail.com. In geval van duplicatie hiervan kan de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de site www.uutvercoren.be en de beheerder Uutvercoren in geen geval worden ingeschakeld en zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de distributie en / of het gebruik van die inhoud op een site van een derde partij.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (Juridische kennisgeving: artikel 5. Intellectuele eigendom en vervalsingen).